UZMANLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVZUAT VE DÖKÜMANLAR

Uzmanlık Eğitimi Kılık Kıyafet Kuralları
For the English version of Residency Education Dress Code please click here
TUK Tarafından Yetkilendirilen Uzmanlık Eğitimi Programları
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yapılan değerlendirme ile linkteki listede yer alan uzmanlık eğitimi programlarının yetkilendirilmesi kabul edilmiş ve gerektiğinde güncellenerek listelerin ilan edilmesine karar verilmiştir.
Mazeretsiz Geçiş Başvuru Rehberi
Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerince veya Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerince yürütülen uzmanlık eğitimi programlarına geçiş yapmak isteyenler için dilekçe: Form 15a

 

Üniversitelerin tıp fakültelerince yürütülen uzmanlık eğitimi programlarına geçiş yapmak isteyenler için dilekçe: Form 15b