TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİMİZ

YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİMİZ

 • ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

 • ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ

 • ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • Uzm. Dr. Erdem Gönüllü

 • ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ & ALERJİ HASTALIKLARI

 • ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

 • ÇOCUK NEFROLOJİSİ

 • ENDOKRİNOLOJİ & METABOLİZMA HASTALIKLARI
 • Uzm. Dr. Selin Çakmak Demir

 • GASTROENTEROLOJİ
 • Uzm. Dr. Devrim Müge Özarı Gülnar

 • HEMATOLOJİ
 • Uzm. Dr. Taner Tan

 • JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
 • Uzm. Dr. Emin Erhan Dönmez
 • Uzm. Dr. Oytun Türkkan

 • NEONATOLOJİ

 • PERİNATOLOJİ
 • Uzm. Dr. Muhammed Atay Özten

 • TIBBİ ONKOLOJİ
 • Uzm. Dr. Bahadır Köylü

 • YOĞUN BAKIM
 • Uzm. Dr. Elif Aygün
 • Uzm. Dr. Serdar Yılmaz