Program Koordinatörlerinin Görevleri Nelerdir?

Prof. Dr. Çiğdem Arıkan tarafından, 15 Aralık 2023 tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesi 9. Kat Seminer Salonu’nda ana bilim dalı / bilim dalı başkanları ve program koordinatörlerine, Sağlık Bakanlığı ve TUEY kapsamında düzenlenen “program koordinatörlüğü” görevi ve sorumlulukları aktarılmıştır.
Royal College Program Koordinatörü El Kitabı