Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Eğitimi Komitesi (TUYEK), Ana bilim/bilim dallarında tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim, öğretim ve uygulama çalışmalarının güvenli öğrenme ortamında düzenlenmesi ve yürütülmesini organize eder.  Yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donanımlı, uzmanlık alanında yetkin ve sürekli gelişmeye açık, Atatürk ilkeleri ve bilimin ışığında ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip; nitelikli bilgi üretebilen; insan-hasta ve hekim haklarına saygılı, uzmanlar yetiştirilmesinde uzmanlık programı öğretim üyeleri ve  öğrencilerine destek verir.

TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL EĞİTİMİ KOMİTESİ

Komite Başkanı Çiğdem Arıkan
Ofis: KUH
Üye Dr. Ahmet Rencüzoğulları
Ofis: KUH
Üye Dr. Bahar Tekin Çetin
Ofis: KUH
Üye Dr. Can Aktaş
Ofis: KUH
Üye Dr. A. Coşkun Yorulmaz
Ofis: KUH
Üye Dr. Dilek Ural
Ofis: KUH
Üye Dr. Emel Gönen Baş
Ofis: KUH
Üye Dr. Ersin Köseoğlu
Ofis: KUH
Üye Dr. Ezgi Tuna Erdoğan
Ofis: KU RF
Üye Dr. Kayhan Çetin Atasoy
Ofis: KUH
Üye Dr. Özgür Öztop Çakmak
Ofis: KUH
Üye Dr. Savaş Yaylı
Ofis: KUH
Üye Dr. Sinem Ezgi Gülmez
Ofis: KU RF