EĞİTİM SORUMLULARI (ANA BİLİM DALI / BİLİM DALI BAŞKANI – PROGRAM KOORDİNATÖRÜ)

Gizli Kanaat Formu
Uzmanlık eğitimi boyunca, uzmanlık öğrencisinin 6 aylık periyotlarını değerlendirmek üzere, Eğitim Sorumlusu/Program Koordinatörü tarafından doldurulmalıdır.
Rotasyon Değerlendirme Formu
Rotasyon sonunda, Ana Bilim Dalı / Bilim Dalı Başkanı tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
Tez Değerlendirme Tutanağı
Tez süreci başladığında, her 3 ayda 1, Tez Danışmanı tarafından, bu değerlendirme tutanağı doldurulmalıdır.
Uzmanlık Tezi Savunma Jürisi Atama Formu
Tez jüri üyelerinin, ana bilim / bilim  dalı başkanı ve (varsa) program koordinatörü tarafından belirlenmesi; tez savunma toplantısından en az 3 hafta önce bu formun ıslak imzalı orijinal halinin Dekanlık Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Uzmanlık Tezi Savunma Tutanağı
Savunma Tutanağı’nın imzalı şekilde Dekanlık Ofisine iletilmesi gerekmektedir.
Uzmanlık Eğitimi Programı Yetkilendirme Başvuru Formu
TUK’a yapılan uzmanlık eğitimi program yetkilendirme başvuruları için bu form doldurulmalı ve Dekanlık Ofisine iletilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için: Karar 795 Yetkilendirme Planlama 

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ

Uzmanlık Tezi Savunma Duyurusu Formu
Uzmanlık Tezi Savunma Duyurusu Formu‘nun, sunumdan en geç bir hafta önce Dekanlık idari ofisine iletilmesi gerekmektedir
Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Tez Yayınlama İzin Formu
Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Tez Yayınlama İzin Formu‘nun Dekanlık Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

İŞE GİRİŞ SÜRECİ EVRAKLARI

Başvuru Dilekçesi Örneği
Uzmanlık öğrencisi adaylarının işe giriş süreçleri için tıklayınız.

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME FORMLARI